Termeni şi condiţii

Acest site este proprietatea Reckitt Benckiser LLC (“Reckitt Benckiser LLC”).

Accesul la site şi utilizarea acestuia sunt supuse următorilor termeni şi condiţii şi tuturor legilor aplicabile. Prin vizualizarea acestui site, trebuie să fiți de acord cu termenii săi; dacă nu sunteți de acord cu aceşti termeni, nu vizualizați acest site.
Reckitt Benckiser LLC îşi rezervă dreptul de a revizui termenii şi condiţiile și, prin urmare, vă rugăm să vizitați periodic această pagină pentru a fi informat de eventualele schimbări.

Puteţi naviga pe acest site pentru divertisment personal şi informaţii. Este interzisă distribuirea, modificarea, transmiterea sau revizuirea conţinutului prezentului site fără permisiunea scrisă din partea Reckitt Benckiser LLC.
Nici titlul şi nici drepturile de proprietate intelectuală nu sunt transferate către nicio terţă parte prin utilizarea sau accesul la acest site; mai exact, toate drepturile, titlul şi interesul asupra tuturor aspectelor acestui site rămân proprietatea unică a Reckitt Benckiser sau a licenţiaţilor săi.
Reckitt Benckiser LLC nu oferă nicio garanţie sau declaraţie în ceea ce priveşte acurateţea sau integritatea conţinutului acestui site sau a oricăror alte site-uri care au legături web către acest site.

Reckitt Benckiser, inclusiv oricare dintre afiliaţii săi, nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale sau pe cale de consecinţă ori punitive care apar din: (a) abilitatea (inabilitatea) de a accesa acest site, (b) utilizarea (sau imposibilitatea de utilizare) a conţinutului acestui site, sau (c ) conţinutul oricărui(ror) site(uri) care au legături web către acest site. În plus, Reckitt Benckiser LLC nu garantează că acest site sau serverul care îl face disponibil nu au viruşi sau alte componente dăunătoare; Dvs. (şi nu Reckitt Benckiser LLC) vă asumați în totalitate costuriloe pentru orice operaţiuni necesare de service, reparaţii sau corecţii.

Prin postarea sau transmiterea către acest site prin intermediul Internetului, garantați către Reckitt Benckiser că materialul este şi va fi tratat ca neconfidenţial şi neproprietar, devenind proprietatea exclusivă a Reckitt Benckiser LLC. Prin transmiterea sau postarea oricărei comunicări sau material către acest site, sunteți de acord că Reckitt Benckiser şi oricare dintre afiliaţii săi poate utiliza comunicarea dvs. şi/sau materialul în orice scop, inclusiv pentru reproducere, transmitere, publicare, emitere şi postare. Reckitt Benckiser LLC nu are obligaţia să răspundă mesajelor postate către acest site, nici să ofere vreo compensaţie pentru o astfel de comunicare şi/sau material.

Nu publicați sau transmiteți materiale ameninţătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, indecente sau profanatoare ori alte materiale care ar constitui o încurajare a unui comportament care ar fi considerat o faptă criminală sau care ar contraveni oricărei alte legi aplicabile.

Reckitt Benckiser LLC are intenţia de a utiliza numele, logo-urile sau mărcile care apar pe acest site numai în acele teritorii în care acesta sau afiliaţii săi au dreptul de a face acest lucru, fie în virtutea unor mărci, licenţe înregistrate sau în curs de înregistrare ori în orice alt mod. Pentru evitarea dubiilor, Reckitt Benckiser LLC nu intenţionează să utilizeze niciun nume, logo sau marcă în vreun teritoriu în care nu are acest drept şi nu va furniza şi nu se va oferi să furnizeze produse şi/sau servicii care poartă un asemenea nume, logo sau marcă în oricare astfel de teritoriu. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci sau a oricărui alt conţinut al acestui site, cu excepţia cazurilor stipulate în aceşti termeni şi condiţii sau în conţinutul site-ului, este strict interzisă.

Utilizarea acestui site este guvernată în toate privinţele de către legile Statelor Unite Ale Americii (New Jersey), fără a ține cont de conflictul de legi. Se supun legii române: colectarea datelor personale, organizarea de loterii publicitare sau concursuri cu premii, formalitățile legate de notificarea operaţiunilor de prelucrare a datelor la autoritățile competente. Orice acţiune sau pretenţie legală pe care o aveți în privinţa acestui site trebuie să înceapă în termen de 12 luni de la data la care apare cauza de acţiune.

Acești termeni și condiții își produc efectele din 10/09/2003.

©2013 Reckitt Benckiser LLC. Toate drepturile rezervate.

Spălare manuală vs. spălare automată